Oskar

Robin! Oskars telefon är trasig men han är redo fr o m 14.00 att åka med er till matcherna idag. Han är hemma på Smedsgatan 3-5 C och ni kan ringa honom på porttelefonen (lägenhet Nr 71), så kommer han ner! Han har försökt nå er via WhatsApp! Mvh Sofia (040-3612880)

Kaius

Kaius orange Nike fotboll saknas, har nån sett den?

Shashank

Hi Kaius Did you find your football?

Läs resten av nyheterna

Kontaktuppgifter / Yhteystiedot


Lagledare/Joukkueenjohtaja: Wilhelm Wolff, wilhelm.wolff@hifkfotboll.fi, 040-7168328